Επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου

Η νέα δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» συνίσταται στην παροχή επιχορήγησης του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου.

Πληροφορίες προγράμματος

Στόχος της δράσης είναι η μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών και η αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές.

Με τον τρόπο αυτό η παρούσα δράση επιθυμεί να επιτύχει βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, μέσω της αντικατάστασης του πετρελαίου θέρμανσης με φυσικό αέριο. Οι κατοικίες που θα ενισχυθούν βρίσκονται σε περιοχές της Αττικής με χαμηλή διείσδυση φυσικού αερίου.

επιδότηση φυσικού αερίου

Ωφελούμενοι – Κατηγορίες ωφελούμενουν – πίνακας δήμων με δικαίωμα συμμετοχής

Η δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» προβλέπει τη δυνατότητα ένταξης δύο διαφορετικών τύπων αιτήσεων.

 1. Για Αυτόνομη Θέρμανσης σε Μεμονωμένα διαμερίσματα ή Μονοκατοικίες
 2. Για Κεντρική Θέρμανση σε Πολυκατοικίες

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κατηγορίες των ωφελούμενων και το ποσοστό επιχορήγησης που δικαιούνται.

Α/Α Κατηγορία Ωφελούμενων Ποσοστό Επιχορήγησης
1 Ατομικό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 20.000€ 65/%
  Οικογενειακό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 30.000€ 65%
2 Δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) 100%

 

Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου (κεντρικό ή ατομικό σύστημα) επιχορηγείται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου με το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού επιλέξιμου προυπολογισμού της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα παρακάτω ανώτατα όρια ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος λέβητα.

A/A Εγκατεστημένη ισχύς νέου συστήματος θέρμανσης λέβητα – καυστήρα P(kW) Ανώτατος Συνολικός Επιλέξιμος Π/Υ (με ΦΠΑ)
1 P≤35 4.000€
2 35<P≤50 6.500€
3 50<P≤100 11.500€
4 100<P≤200 16.000€
5 P>200 21.500€

 

Επισημαίνεται πως δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κατοικίες που βρίσκονται σε Δήμους της Περιφέρεια Αττικής με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και διείσδυση φυσικού αερίου έως 25%, σύμφωνα με τα στοιχεία στο εγκεκριμένο από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΚΑΜAΤΕΡΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΙΛΙΟΝ ΦΥΛΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΡΩΠΙΑ ΝΙΚΑΙΑ – Α.Ι. ΡΕΝΤΗ ΧΑΪΔΑΡΙ
ΔΑΦΝΗ – ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΝΔΡΑ – ΕΙΔΥΛΛΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗ  
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟ – ΤΑΥΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ  

 

Προϋποθέσεις ένταξης – Δικαιολογητικά

Με σκοπό τη διευκόλυνσή σας συγκεντρώσαμε όλες τις προϋποθέσεις ένταξης, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για την ένταξη σας στο πρόγραμμα ‘’Εξοικονομώ – Αυτονομώ’’.

Προϋποθέσεις ένταξης

 1. Η κατοικία πρέπει να υφίσταται νόμιμα (απόδειξη με οικοδομική άδεια ή σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο).
 2. Η κατοικία πρέπει να είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα.
 3. Ο ωφελούμενος πρέπει να έχει δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας, και στις ειδικές περιπτώσεις που η κατοικία αποκτήθηκε μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή παραχωρείται δωρεάν, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής (όχι ο ψιλός κύριος).
 4. Πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία (δεν είναι επιλέξιμες οι κατοικίες που εκμισθώνονται)
 5. Πρέπει να βρίσκεται στην περιφέρεια Αττικής, σε σημεία με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και διείσδυση φυσικού αερίου σε επίπεδο δήμου έως 25%.
 6. Η κατοικία πρέπει να διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία ή να θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα πετρελαίου εν λειτουργία.
 7. Για να είναι επιλέξιμη η αλλαγή κεντρικού συστήματος θέρμανσης σε πολυκατοικία, θα πρέπει τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών να είναι επιλέξιμες.
 8. Οι ωφελούμενοι πρέπει να μην έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης με την Εταιρεία Διανομή Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής ΜΑΕ μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του 2ου κύκλου της δράσης.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής πολυκατοικίας/μονοκατοικία/διαμερίσματος
 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του αιτούντα
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του αιτούντα
 4. Ε1 (Δήλωση φορολογίας εισοδήματος) από το οποίο προκύπτει ότι η κατοικία χρησιμοποιείται ως κύρια
 5. Ε9 (Δήλωση στοιχείων ακινήτων) του αιτούντος
 6. Αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (τελευταίου εξαμήνου)
 7. Υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή των όρων της δράσης
 8. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο
 9. Έκθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, συνοδευόμενη από φύλλο ανάλυσης του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου
 10. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για το κόστος τη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου
 11. Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα κατά περίπτωση δικαιολογητικά

Επιδότηση φυσικού αερίου

Επιλέξιμες δαπάνες

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες της παρούσας δράσης είναι:

 1. Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου
 2. α. Ενεργειακή Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου και β. έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης
 3. Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση του φύλλου ανάλυσης καύσης
 4. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου κ.λπ.
 5. Προμήθεια τοποθέτησης ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή αεραγωγούς).
 6. Προμήθεια υλικών σωληνώσεων φυσικού αερίου και καμινάδα.
 7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Καυστήρα – Λέβητα.
 8. Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.

Διαδικασίες και βήματα

Τα βήματα για να συμμετάσχει ένας Ωφελούμενος στο Πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα:

 1. Έλεγχος δικαιολογητικών για την επιλεξιμότητα της κατοικίας
 2. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της κατοικίας
 3. Επιλογή των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης
 4. Υποβολή των δικαιολογητικών
 5. Έγκριση αίτησης του ενδιαφερόμενου
 6. Εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη από την τράπεζα εφόσον επιθυμεί την διαμεσολάβηση της Υπογραφή της τραπεζικής δανειακής σύμβασης (προαιρετικό)
 7. Υλοποίηση παρεμβάσεων
 8. Υποβολή παραστατικών και πιστοποιήσεων στο σύστημα
 9. Έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 10. Τελική εκταμίευση επιδότησης

Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου με Poliservice

Η Poliservice σας παρέχει ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών για τη νέα δράση Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε για εσάς την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος από την υποβολή της αίτησης σας, την υλοποίηση των παρεμβάσεων έως και την τελική υποβολή του φακέλου ολόκληρού του έργου ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας σας.

Οι διαδικασίες που γίνονται από την Poliservice είναι:

 • Έκδοση Ενεργειακής Επιθεώρησης του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου
 • Υποβολή αίτησης
 • Υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων που απαιτούνται για την εγκατάσταση φυσικού αεριού
 • Υποβολή φακέλου ολοκλήρωσης έργου

Η μεγάλη εμπειρία των τεχνικών της Poliservice (πάνω από 400 εγκαταστάσεις/ χρόνο), διασφαλίζει την σωστή και ασφαλή εγκατάσταση του συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο στην κατοικία σας, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας και οι ιδανικότερες συνθήκες άνεσης στο σπίτι σας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την εγκατάσταση φυσικού αερίου από την Poliservice στη σελίδα μας.

Φόρμα ενδιαφέροντος

Κατεβάστε και συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Επιδότησης Φυσικού Αερίου».

Μπορείτε να μας την αποστείλετε με email στη διεύθυνση poliservicegr@gmail.com. Σύμβουλος της εταιρίας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για τα επόμενα βήματα που θα χρειαστούν για την ένταξή σας στο πρόγραμμα.