Επιδότηση Φυσικού Αερίου 2022

Νέο πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης φυσικού αερίου

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης φυσικού αερίου από την ΕΔΑ Αττικής έχει έναρξη την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 και επιδοτεί μέρος του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις κατοικιών που βρίσκονται επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου.

Ενότητες

Ωφελούμενοι

Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για τις εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο σε «Κεντρική Θέρμανση» ή σε «Αυτόνομη Θέρμανση» για κατοικίες που βρίσκονται επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης (4bar).

Επιδότηση φυσικού αερίου 2022

Δαπάνες που καλύπτονται

Το πρόγραμμα καλύπτει τις δαπάνες που αφορούν στις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας (πχ πετρελαίου) σε αντίστοιχη εγκατάσταση θέρμανση φυσικού αερίου.

Επιδοτούμενα ποσά

Το σχήμα επιδότησης είναι κλιμακωτό και το επιδοτούμενο ποσό ορίζεται από την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ του λέβητα που θα εγκατασταθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία σύμβασης
σύνδεσης
Εγκατεστημένη ισχύς
(kcal/h)
Ποσό επιδότησης
(συμπ. Φ.Π.Α.)
Αυτόνομη Θέρμανση (μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία) Ανεξαρτήτου ισχύος 400€
Αυτόνομη Θέρμανση με ανυψωτική στήλη Ανεξαρτήτου ισχύος 400€
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) <=35.000 550€
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) 35.001 – 100.000 1.100€
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) 100.001 – 150.000 1.500€
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) 150.001 – 200.000 2.250€
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) >200.000 3.000€

Διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα επιδότησης ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα κατατεθούν στην ΕΔΑ Αττικής, με ταυτόχρονη ορθή υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών Α’ φάσης για την ένταξη στο πρόγραμμα, από τις 4 Φεβρουαρίου 2022 και μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση της επιδότησης είναι: α) η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή φ.α. και β) η υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών Β’ φάσης προς την ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιηθεί έως και 20 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης.

Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες δε δύναται να είναι μεταγενέστερες της 31ης Οκτωβρίου 2022.

Επιδότηση φυσικού αερίου 2022

Πως λαμβάνεται η επιδότηση

Το επιδοτούμενο ποσό αποδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής στον ανάδοχο εγκαταστάτη, όπως και η Poliservice, για την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης μετά την παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, τις διαδικασίες ελέγχου και την έκδοση της άδειας χρήσης φυσικού αερίου.

Βήματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα

 1. Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης – Υποβολή Δικαιολογητικών Α’ φάσης
 2. Τοποθέτηση Μετρητή, Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης, Ενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης & Έκδοση Άδειας Χρήσης
 3. Υποβολή Δικαιολογητικών Β’ φάσης και Πληρωμή Αναδόχου

Εγκατάσταση Φυσικού αερίου με Poliservice

Η Poliservice σας παρέχει ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών για τη νέα Επιδότηση Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε για εσάς την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος από την υποβολή της αίτησης σας, την υλοποίηση των παρεμβάσεων έως και την τελική υποβολή των δικαιολογητικών σας.

Οι διαδικασίες που γίνονται από την Poliservice είναι:

 • Υποβολή αίτησης
 • Κατάθεση μηχανολογικών μελετών
 • Υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων που απαιτούνται για την εγκατάσταση φυσικού αερίου
 • Υποβολή δικαιολογητικών ολοκλήρωσης έργου

Η μεγάλη εμπειρία των τεχνικών της Poliservice (πάνω από 400 εγκαταστάσεις/ χρόνο), διασφαλίζει την σωστή και ασφαλή εγκατάσταση του συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο στην κατοικία σας, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας και οι ιδανικότερες συνθήκες άνεσης στο σπίτι σας.

Μάθετε περισσότερα για την εγκατάσταση φυσικού αερίου

Όροι και προϋποθέσεις

 • Η επιδότηση ισχύει μόνο για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορίες καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση».
 • Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής που θα κατατεθούν από τις 4 Φεβρουαρίου 2022 και μετά.
 • Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα κατατεθούν υπογεγραμμένες (με ταυτόχρονη υποβολή ορθών δικαιολογητικών για την ένταξη στο πρόγραμμα) μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού αυτής.
 • Η επιδότηση ισχύει αποκλειστικά και μόνο για συμβάσεις σύνδεσης επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης.
 • Η επιδότηση ισχύει για κατοικίες που είναι «ενεργές», δηλαδή κατοικούνται. Ειδικά για την περίπτωση αυτόνομης σύνδεσης μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικίας απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία κατάθεσης της σύμβασης σύνδεσης) με ελάχιστη κατανάλωση τις 100 kWh ανά τετράμηνο.
 • H επιδότηση ισχύει εφόσον η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή.
 • Η επιδότηση ισχύει εφόσον η υποβολή των δικαιολογητικών β’ φάσης (τιμολόγιο ανάδοχου εγκαταστάτη, σύμβαση επιδότησης, ΥΔ εκχώρησης επιδότησης) προς την ΕΔΑ Αττικής πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης. Παράλληλα είναι απαιτητή η υποβολή σωστού φύλλου καύσης της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Η καταληκτική ημερομηνία αυτή σε κάθε περίπτωση δε δύναται να υπερβεί την 31η Οκτωβρίου 2022.
 • Η επιδότηση δεν ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης επαγγελματιών (κατασκευαστές νέων οικοδομών ή με οποιοδήποτε επαγγελματικό ΑΦΜ) ή για συμβάσεις σύνδεσης σε κτήρια υπό ανέγερση.
 • Η επιδότηση ισχύει μόνο σε περιπτώσεις αντικατάστασης υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας με εγκατάσταση φυσικού αερίου. Δεν επιδοτούνται αυτόνομες συνδέσεις σε πολυκατοικίες με σύμβαση σύνδεσης για κεντρική θέρμανση σε ισχύ στις 3 Φεβρουαρίου 2022 και μετά.
 • Η επιδότηση δεν ισχύει για εσωτερικές εγκαταστάσεις (σε πολυκατοικίες ως κεντρική θέρμανση, μεμονωμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες) που έχουν στο παρελθόν τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο.
 • Η επιδότηση δεν ισχύει αν ο συμβαλλόμενος (ιδιοκτήτης κατοικίας ή διαχειριστής) παραβιάσει υπαιτίως κάποιον από τους όρους της σύμβασης σύνδεσης ή/και της σύμβασης επιδότησης μέρους κόστους εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.
 • Η επιδότηση της ΕΔΑ Αττικής δεν συνδυάζεται με άλλα προγράμματα επιδότησης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου από άλλους φορείς (πχ. ΕΣΠΑ).
 • Η ΕΔΑ Αττικής δύναται να διακόψει για οποιαδήποτε λόγο, τη συλλογή δηλώσεων ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης ανάλογα με την πορεία αυτού, ύστερα από σχετική ενημέρωση των καταναλωτών μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Εάν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στο νέο πρόγραμμα επιδότησης μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας μας και ένας εξειδικευμένος σύμβουλος της εταιρείας μας θα έρθει άμεσα σε επαφή μαζί σας για τα επόμενα βήματα που θα χρειαστούν για την ένταξή σας στο πρόγραμμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας