Νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις

Το Νέο Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης για επιχειρήσεις αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα και θα αφορά χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.
Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις

Νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις

Το Νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα και θα αφορά χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συστήματα ανάκτησης θερμότητας, εγκατάσταση «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, αντικατάσταση κλιματιστικών και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. 

Το Νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα εφαρμοστεί σε τουλάχιστον 9.700 επιχειρήσεις από τις οποίες οι 8.500 θα είναι πολύ μικρές και οι 1.200 θα είναι μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες. 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποφέροντας εξοικονόμηση τουλάχιστον 30%. Παράλληλα, το Πρόγραμμα αναμένεται να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

Οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν

  • Τουριστικές  επιχειρήσεις
  • Λιανεμπόριο
  • Ιδιωτικά γραφεία
  • Εμπορικά κτήρια

Στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών και συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών. Επίσης, θα περιλαμβάνεται η εγκατάσταση «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα διανομής και άλλα. Τα χρήματα μπορούν χρησιμοποιηθούν από τους επιχειρηματίες για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ενεργειακής ανακαίνισης.

Αναλυτικότερα, στο Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων συστημάτων ψύξης και θέρμανσης (πχ κλιματιστικών) με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενώ θα προβλέπει την διευκόλυνση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών είτε στις στέγες των επιχειρήσεων είτε σε όμορα οικόπεδα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ενεργειακή αυτάρκεια

Όπως και στην περίπτωση των κατοικιών, θα επιδοτούνται και παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, δηλαδή θερμομόνωση, ενεργειακά κουφώματα και υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης. Η εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας πρόκειται να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των διαδικασιών τους σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο ΕΣΚ και τη στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων

Οι στόχοι του Προγράμματος:

  • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποφέροντας εξοικονόμηση τουλάχιστον 30%.
  • Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων και παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης θερμότητας, εγκατάσταση «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα διανομής κ.λπ.
  • Αντικατάσταση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης
  • Διευκόλυνση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις στέγες επιχειρήσεων ή και σε όμορα οικόπεδα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ενεργειακή αυτάρκεια
  • Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τόνωση δραστηριότητας και θέσεων εργασίας για τους παρόχους των εργασιών και τις σχετικές βιομηχανίες.

Όπως γίνεται κατανοητό το Πρόγραμμα πρόκειται να δώσει ώθηση σε πολλές επιχειρήσεις για την ενεργειακή τους αναβάθμιση, ενώ δεν θα είναι το μόνο Πρόγραμμα το οποίο θα έχουν στη διάθεση τους οι επιχειρηματίες. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων πρόκειται να ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να τοποθετήσουν ηλιακά πάνελ και να παράγουν ρεύμα για ιδιοκατανάλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε μαζί μας ή καλέστε μας στο 210 3000370.