Μελέτες – Επίβλεψη

Μελέτες επίβλεψη

H εταιρεία μας μπορεί να καλύψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου σας όποιας κλίμακας και αν είναι οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι πολύ σημαντικό καθώς οι τεχνολογίες υλικών και μηχανημάτων αλλάζουν και εξελίσσονται συνεχώς να υπάρχει μια μελέτη ξεκάθαρη και αναλυτική αλλά και επίβλεψη κατά την πρόοδο των εργασιών.

Ο κυριότερος λόγος ανάπτυξης αυτής της υπηρεσίας είναι ότι τα παραδοσιακά συνεργεία γνωρίζουν πολλές φορές μόνο αυτό που έχουν κληθεί να κάνουν χωρίς να συνυπολογίζουν τα υπόλοιπα συστήματα που υπάρχουν στο σπίτι ή το ξενοδοχείο και που μπορεί να εμπλέκονται με τη δική τους εργασία.

Η Poliservice γνωρίζοντας καλά τον τρόπο που εμπλέκονται τα διάφορα συστήματα και που επενεργεί το ένα στο άλλο μελετά κάθε στάδιο εργασίας σε καινούργια οικοδομή, ανακαίνιση ή ενεργειακή αναβάθμιση.

Έχουμε ήδη αναλάβει και φέρει εις πέρας πολλά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό σε επίπεδο μελέτης και επίβλεψης με μεγάλη επιτυχία. Μερικές από τις χώρες που έχουμε δραστηριοποιηθεί είναι: Αίγυπτος, Ιορδανία, Ντουμπάι, Κένυα, Αλβανία κ.α.

Γνωρίζοντας ότι πολλά ξενοδοχεία αλλά και ιδιώτες κατασκευαστές θέλοντας να μειώσουν το συνολικό κόστος εργασιών χρησιμοποιούν δικά τους συνεργεία, έχουμε αναπτύξει μεθόδους και πρωτόκολλα επικοινωνίας και συνεργασίας με τα εξωτερικά συνεργεία πετυχαίνοντας άριστα αποτελέσματα.