Μονώσεις

Θερμοπρόσοψη

Θερμομόνωση δώματος (ταράτσας)

Θερμοπρόσοψη

Η θερμοπρόσοψη αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας και αισθητικής αναβάθμισης των κτιρίων, που αποσβένει πολύ γρήγορα τη δαπάνη της εφαρμογής της. Ελαχιστοποιεί το πρόβλημα των θερμογεφυρών και μειώνει αισθητά τις ενεργειακές απαιτήσεις σε θέρμανση και ψύξη. Αποτελεί πλέον την πιο ορθολογική λύση για υφιστάμενα κτίρια μή θερμομονωμένα ή μερικώς μονωμένα.

Θερμοπρόσοψη

Η μέθοδος της κατασκευής περιλαμβάνει πλήρη επένδυση της εξωτερικής όψης του κτιρίου με το απαιτούμενο μονωτικό υλικό στο επιθυμητό πάχος, με ταυτόχρονη διαμόρφωση όλων των αρχιτεκτονικών στοιχείων πάνω σε αυτό.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται πλήρης θερμομόνωση του κτιρίου σας χωρίς να αλλοιώνονται τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά.

Με τα ολοκληρωμένα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσοψης της εταιρείας μας, καθώς και με το ειδικευμένο μας προσωπικό εξασφαλίζονται όλα τα πλεονεκτήματα ενός αξιόπιστου και απαλλαγμένου από ρηγματώσεις εξωτερικού επιχρίσματος της οικοδομής ή του διαμερίσματός σας.

Θερμομόνωση δώματος (Ταράτσας)

Η μόνωση της ταράτσας αποτελεί ίσως την πιο σημαντική παρέμβαση μόνωσης, καθώς τα δώματα των ταρατσών αποτελούν τις πιο ευάλωτες επιφάνειες μιας κατοικίας αφού βάλλονται συνεχώς από τις επιδράσεις των καιρικών φαινομένων καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Εφαρμόζουμε στεγανοποιητική στρώση σε θέση ανώτερη της θερμομονωτικής και χρησιμοποιούμε θερμομονωτικά υλικά υψηλών προδιαγραφών ώστε να πετύχουμε την μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.

Θερμομόνωση ταράτσας

Τοποθετούμε επίσης φράγμα υδρατμών κάτω από την θερμομόνωση έτσι ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση υγρασίας στο εσωτερικό του σπιτιού.

Η εταιρεία μας με ειδικευμένο προσωπικό εγγυάται την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος και σας παραδίδει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το έργο στην καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας και κόστους.