«Νέο Εξοικονομώ» Όλες οι πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα επιδότησης.

Επιδότηση που αγγίζει το 85% του κόστους των εργασιών και χρηματοδότηση που φτάνει τα 28.000 ευρώ για κάθε σπίτι, προβλέπει το πρόγραμμα «Νέο Εξοικονομώ».
Νέο Εξοικονομώ

«Νέο Εξοικονομώ» Όλες οι πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα επιδότησης

Το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Νέο Εξοικονομώ», όπως είναι ο καινούργιος τίτλος του προγράμματος θέτει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση όλο και περισσότερων παλαιών κατοικιών, εισάγοντας έναν νέο τρόπο μοριοδότησης.

Τι ακριβώς ισχύει για τις νέες επιδοτήσεις;

 • Το ανώτατο ύψος των επιλέξιμων δαπανών μπορεί να φτάσει μέχρι και 28.000€ ανά κατοικία.
 • Υιοθετούνται νέα κριτήρια κατάταξης των κατοικιών με βάση τις ενεργειακές τους απαιτήσεις.
 • Οι επιδοτήσεις μπορεί να αγγίζουν ακόμα και το 85%.
 • Τα κριτήρια κατάταξης δεν είναι μόνο ενεργειακά και εισοδηματικά αλλά και κοινωνικά (πχ μοριοδότηση πολυτέκνων).
 • Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης η επιδότηση είναι 40%.
Πίνακας Ποσοστών Επιδότησης

Επιπλέον, για να κριθεί μία κατοικία επιλέξιμη θα πρέπει να είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα και να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Η κατοικία πρέπει να υφίσταται νόμιμα (απόδειξη με οικοδομική άδεια ή σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο)
 • Δεν πρέπει να έχει κριθεί κατεδαφιστέα
 • Πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία (αποδεικνύεται από τα στοιχεία δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων 3 ετών)
 • Πρέπει να έχει καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 • Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να οδηγούν στη βελτίωση της ενεργειακής κατάταξης κατά τουλάχιστον 3 βαθμίδες
 • Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία και μόνο αίτηση
 • Κατοικίες που έχουν ολοκληρώσει κάποιον από τους προηγούμενος κύκλους του Εξοικονομώ ΙΙ (2014-2020) δεν έχουν δικαίωμα υπαγωγής στο τρέχον πρόγραμμα
 • Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά από τον 11.2017

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η προτεραιοποίηση των αιτήσεων και επομένως διαμορφώνεται η Σειρά Κατάταξης είναι ενεργειακά, εισοδηματικά και κοινωνικά. Τα κριτήρια αυτά καθώς και ο αντίστοιχος συντελεστής που διαμορφώνει τη βαρύτητά τους αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

Κριτήρια Προτεραιοποίηση Αιτήσεων

Το πρόγραμμα «Νέο Εξοικονομώ», ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία του δικαιούχου, καλύπτει ένα ποσοστό του συνολικού κόστους εργασιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη χρηματική ρευστότητα μέσα από τραπεζικά δάνεια με προνομιακούς όρους. Συγκεκριμένα, τα δάνεια για το σκοπό αυτό είναι άτοκα και έχουν διάρκεια από 4 έως 6 χρόνια.

Γιατί να επιλέξει κάποιος να ενταχθεί στην επιδότηση του Προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ»;

Οι επιδοτούμενοι, μέσα από το πρόγραμμα, έχουν τη δυνατότητα με μειωμένο κόστος να αναβαθμίσουν ενεργειακά την οικία τους, με βελτιώσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου (συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής).
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού  νερού χρήσης (πχ φυσικό αέριο, αντλία θερμότητας).
 • Αντικατάσταση/ εγκατάσταση κλιματιστικών.
 • Τοποθέτηση συστήματος Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ηλιακοί θερμοσίφωνες).
 • Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (πχ έξυπνος φωτισμός, έξυπνοι θερμοστάτες, απομακρυσμένος έλεγχος)

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις;

Ως προς το χρονικό περιθώριο υποβολής αίτησης, επισημαίνεται ότι αναμένεται ακόμα η έκδοση του τελικού οδηγού του προγράμματος και η ανακοίνωση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης για την ένταξη στο πρόγραμμα έχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο ενεργειακός επιθεωρητής προτείνει τις παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για την εκάστοτε οικία και η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος. Σε ένα δεύτερο στάδιο δημοσιεύονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης με βάση τα μόρια που έχει συγκεντρώσει η κάθε αίτηση. Μετά από την πιθανή κατάθεση ενστάσεων δημοσιεύονται και οι τελικοί πίνακες κατάταξης, ενώ παράλληλα εκδίδονται και οι αποφάσεις υπαγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες για  το Πρόγραμμα «Νέο Εξοικονομώ», τις διαδικασίες και τα βήματα, τις προϋποθέσεις ένταξης και τα δικαιολογητικά αλλά και τις παρεμβάσεις και τα κριτήρια κατάταξης, μπορείτε να δείτε στη σελίδα μας.

Η Poliservice για το πρόγραμμα «Νέο Εξοικονομώ» σας παρέχει ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, ως σύμβουλοι έργου, αναλαμβάνουμε για εσάς την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος από την υποβολή της αίτησης σας, την υλοποίηση των παρεμβάσεων έως και την τελική υποβολή του φακέλου ολόκληρού του έργου ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας ή καλώντας στο 210 3000370.