Νέο πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου 2020

Ολοκληρώθηκε η καταχώρηση νέων αιτήσεων
Επιδότηση φυσικού αερίου

Νέο πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου 2020

Νέο πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες έως 3.300€ από την ΕΔΑ Αττικής. Ενημερωθείτε για τα καλύψεις και τις προϋποθέσεις του προγράμματος και πως μπορείτε να οφεληθείτε.

 • Το νέο πρόγραμμα έχει έναρξη τον Φεβρουαρίου του 2020 και σύμφωνα με αυτό η ΕΔΑ Αττικής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του καταναλωτή, επιδοτεί μέρος του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις ενεργών κατοικιών, προς αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας.
 • Επιδοτούμενο ποσό:
  Το σχήμα επιδότησης είναι κλιμακωτό και το επιδοτούμενο ποσό ορίζεται από την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ του λέβητα εγκατάστασης σύμφωνα με τον δημοσιευμένο πίνακα της Ε.Δ.Α. Αττικής απο 450€ έως και 3300€
 • Ποιες δαπάνες καλύπτει:
  Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου.
 • Διάρκεια προγράμματος:
  Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα υπογραφούν μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, με ταυτόχρονη υποβολή δικαιολογητικών Α’ φάσης για την ένταξη στο πρόγραμμα (υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα).
  Σε περίπτωση δέσμευσης του συνόλου του προϋπολογισμού με κατατεθειμένες υπεύθυνες δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδότησης, η ΕΔΑ Αττικής θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα με σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της.
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση της επιδότησης είναι η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης και η υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών προς την ΕΔΑ Αττικής το αργότερο έως το τέλος Νοεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210-3000370

Επίσης μπορείτε να επισκευθείτε το site της Ε.Δ.Α. Αττικής για την ολοκληρωμένη δημοσίευση του προγράμματος.