Τα οφέλη της συντήρησης του λέβητα αερίου.

Η σωστή και τακτική συντήρηση ενός λέβητα αερίου, μπορεί να μας εξασφαλίσει την μέγιστη δυνατή του απόδοση και μεγάλη εξοικονόμηση.
Συντήρηση Λέβητα Αερίου

Τα οφέλη της συντήρησης του λέβητα αερίου

Ο λέβητας αερίου αποτελεί μία συμφέρουσα οικονομικά λύση η οποία είναι ταυτόχρονα και φιλική προς το περιβάλλον. Γι’ αυτό τον λόγο προτιμάται όλο και περισσότερο σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους θέρμανσης των προηγούμενων χρόνων. Ωστόσο, για να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση, θα πρέπει να φροντίζουμε για τη σωστή και τακτική συντήρησή του.

Βέλτιστη συχνότητα συντήρησης λέβητα

Η συντήρηση του λέβητα θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, κατά προτίμηση μετά τη λήξη της περιόδου θέρμανσης, δηλαδή περίπου από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Εάν δε, αυτή πραγματοποιηθεί κατά τον Απρίλιο-Μάιο, είναι πιο εύκολος ο καθαρισμός του λέβητα και η απομάκρυνση των καταλοίπων καύσης. Τα κατάλοιπα καύσης, εάν παραμείνουν στον λέβητα όλο το καλοκαίρι, μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση των εσωτερικών του τοιχωμάτων. 

Η συντήρηση του λέβητα φυσικού αερίου περιλαμβάνει τον καθαρισμό του λέβητα, τον έλεγχο και την ρύθμιση του καυστήρα, καθώς και τον έλεγχο και την συντήρηση των συσκευών.

Τα οφέλη της συντήρησης

Η σωστή συντήρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική εξασφαλίζοντας μας πολλά οφέλη. Με την τακτική συντήρηση του λέβητα μπορούμε να επιτύχουμε:

  • Αύξηση του βαθμού θερμικής απόδοσης της συσκευής
  • Σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου
  • Μείωση των εκπομπών ρύπων που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα και είναι επικίνδυνοι για το περιβάλλον και την υγεία μας
  • Αύξηση χρόνου ζωής της συσκευής λόγω περιορισμού των βλαβών 
  • Ελαχιστοποίηση πιθανότητας εκδήλωσης βλάβης, κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης

  Αξίζει να σημειωθεί πως ένα καλοσυντηρημένο και καλορρυθμισμένο σύστημα καυστήρα – λέβητα από εξειδικευμένους τεχνικούς αυξάνει την συνολική θερμική απόδοση της εγκατάστασης μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση καυσίμου μέχρι και κατά 30%, κάτι που καθιστά σαφές ότι απαιτούνται πολύ λιγότερα χρήματα σε καύσιμα. Συντηρώντας έναν λέβητα σε ετήσια βάση μπορούμε να εξοικονομήσουμε έως και 20% στα καύσιμα σε σχέση με έναν λέβητα μη συντηρημένο. 

Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί πως με την κατάλληλη συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης, μεριμνούμε για την ασφάλεια τη δική μας και των οικείων μας. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως η ετήσια συντήρηση του λέβητα είναι υποχρεωτική και από το κράτος χωρίς μάλιστα να λαμβάνεται υπόψιν ο χρόνος λειτουργίας του. 

Η σωστή επιλογή τεχνικού συντήρησης

Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε προσοχή, είναι στην επιλογή αυτού που θα κάνει τη συντήρηση. Η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε από αδειούχο τεχνίτη/συνεργείο, αφού μόνο οι αδειούχοι τεχνίτες μπορούν να εκδώσουν επίσημο φύλλο συντήρησης και ελέγχου. Το φύλλο αυτό αναγράφει υποχρεωτικά τον αριθμό άδειάς τους και θα πρέπει να βρίσκεται στο λεβητοστάσιο βάσει νομοθεσίας.

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της εταιρείας μας φροντίζουν πάντα οι εργασίες συντήρησης να είναι σύμφωνες με τις οδηγίες και τις συστάσεις του εκάστοτε κατασκευαστή λέβητα. Οι τεχνικοί μας έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια των κατασκευαστών, με βεβαιώσεις και πιστοποιητικά παρακολούθησης. Αναφορικά με τον εξοπλισμό μας είναι πάντα συντηρημένος, με στόχο την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή καλέστε μας στο 210 3000370.