Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις ενεργειακών συστημάτων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Ηλιοθερμικά συστήματα ζεστού νερού χρήσης

Αναβάθμιση μηχανοστασίων ζεστού νερού χρήσης

Κλιματισμός - Εξαερισμός

Υδραυλικά Δίκτυα

Μελετητική – συμβουλευτική

Χρησιδανεισμός εξοπλισμού

Εγκαταστάσεις ενεργειακών συστημάτων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Γνωρίζοντας πολύ καλά τη σπουδαιότητα ενός συστήματος σε μία επιχείρηση, τόσο από οικονομικής απόψεως στην καθημερινή λειτουργία, αλλά όσο και σωστής μελέτης της διαστασιολόγισης του για την κάλυψη απαιτήσεων, έχουμε αναπτύξει καινοτόμες μελετητικές μεθόδους για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.

Εκμεταλλευόμενοι την βοήθεια υπολογιστικών προγραμμάτων, τα συστήματα μας έχουν άριστη συμπεριφορά στην πραγματική λειτουργία τους, τόσο σε επίπεδο κατανάλωσης όσο και σε πλήρη κάλυψη άμεσων και υψηλών αναγκών.

Επίσης τα συστήματα ελέγχου που χρησιμοποιούμε έχουν πάντα την δυνατότητα απομακρυσμένης επίβλεψης και καταγραφής λειτουργίας, οπότε μας δίνουν την ευχέρεια να ορίσουμε τις ρυθμίσεις μας στις πραγματικές ανάγκες των μονάδων που εξυπηρετούν.

Ηλιοθερμικά συστήματα ζεστού νερού χρήσης

Με μεγάλη εμπειρία στα ηλιοθερμικά συστήματα τόσο σε επίπεδο μελέτης όσο και υλοποίησης η εταιρεία μας έχει κατασκευάσει πολλά συστημάτα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Κατασκευάζουμε πραγματικά αποδοτικά συστήματα με κορυφαία απόδοση και το σημαντικότερο χωρίς προβλήματα υπερθέρμανσης και παγετού που είναι πολύ συνηθισμένα.

Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο παραγωγής ηλιακών συλλεκτών και δοχείων νερού, εξασφαλίζοντας στον αποδέκτη του έργου συστήματα με πλήρη κάλυψη εγγύησης τόσο για τις συσκευές από τον κατασκευαστή τους, όσο και για τα δίκτυα που κατασκευάζει η εταιρεία μας.

Αναβάθμιση μηχανοστασίων ζεστού νερού χρήσης

Η κάλυψη των ωρών αιχμής χωρίς την υπερβολική διαστασιολόγιση συστημάτων που σημαίνει μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας, είναι πάντα ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στην κατασκευή του μηχανοστασίου υψηλής ενεργειακής κλάσης.

Με γνώση και εμπειρία στη μελέτη και κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων μπορούμε να δώσουμε λύσεις με νέες τεχνολογίες σε μονάδες παραγωγής όπως λέβητες συμπύκνωσης, αντλίες θερμότητας, γεωθερμία και πρωτοποριακά συστήματα διαχείρισης φτάνοντας σε πολύ υψηλά επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας.

Επιπλέον ο σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται με γνώμονα την εύκολη διαχείριση από τους συντηρητές ώστε να μπορούν οι ξενοδοχειακές μονάδες να έχουν απρόσκοπτη λειτουργία και συστήματα χωρίς πτωτική απόδοση.

Κλιματισμός - Εξαερισμός

Η Poliservice αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την τοποθέτηση και εκκίνηση λειτουργίας μονάδων VRV, καναλάτων δικτύων κλιματισμού - εξαερισμού, μονάδων εξαερισμού με ανάκτηση ενέργειας και διαιρούμενων μονάδων κλιματισμού.

Οι ψυκτικοί της εταιρείας μας είναι ενημερωμένοι σε όλες τις νέες τεχνολογίες και ψυκτικά μέσα από τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες κλιματισμού στην Ελλάδα. Έτσι είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα των εγκαταστάσεων που εκτελούμε.

Επίσης συντηρούμε σωστά τα μηχανήματα των πελατών μας ώστε να έχουν σωστή λειτουργία και το βασικότερο σωστή ποιότητα αέρα χωρίς μικρόβια.

Υδραυλικά Δίκτυα

Κατασκευάζουμε δίκτυα σωληνώσεων κρύου και ζεστού νερού χρήσης, δίκτυα κλιματισμού νερού, δίκτυα πυρόσβεσης και αερίων καυσίμων χρησιμοποιώντας πάντα πιστοποιημένα υλικά.

Έχουμε δυνατότητα να κατασκευάσουμε από συνηθισμένα έως και πολύ μεγάλα δίκτυα από οποιουδήποτε τύπου σωλήνες όπως PP-R και Χαλυβδοσωλήνες.

Ο τρόπος που μελετούνται και κατασκευάζονται τα δίκτυα είναι πολύ σημαντικός για τη λειτουργία των συστημάτων καθώς σε πολλές περιπτώσεις δε μπορεί να επιτευχθεί σωστή ανακυκλοφορία ή υδραυλικός διαχωρισμός λόγω ύπαρξης λανθασμένων δικτύων.

Μελετητική – συμβουλευτική

Αναλαμβάνουμε επίσης τη μελέτη ή/και την επίβλεψη μιας ενεργειακής αναβάθμισης ή μιας νέας εγκατάστασης σε ξενοδοχειακές μονάδες καθώς μπορεί να υπάρχουν ιδιόκτητα συνεργεία εγκατάστασης.

Χρησιδανεισμός εξοπλισμού

Η Poliservice προσφέρει λύσεις χρησιδανεισμού μηχανημάτων για ενεργειακή εξοικονόμηση χωρίς καμία επένδυση του επιχειρηματία.

Επικοινωνήστε με έναν εκπροσωπό μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα.

Κάποια από τα έργα μας

  • Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις

Γνωρίζετε ότι

Εγκαθιστώντας ένα υβριδικό σύστημα αποτελούμενο από ηλιακούς συλλέκτες, θερμοδοχεία και αντλία θερμότητας μπορεί να επιτευχθεί μείωση στις δαπάνες ενέργειας έως και 85%.